Marchal GmbH

Fräsmaschinen

Maschine
Vertikal-Bearbeitungszentrum MTcut V110
max. Bearbeitungsbereich  1.100 mm x 610 mm

Maschine
Vertikal-Bearbeitungszentrum MTcut V85
max. Bearbeitungsbereich 850 mm x 520 mm

Maschine
Vertikal-Bearbeitungszentrum DMG DMC 635V
max. Bearbeitungsbereich  635 mm x 510 mm